Proč se jmenujeme Epimeleia?    

Toto řecké slovo označuje péči o duši. A právě péče o duši je posláním našeho spolku a to ve dvou základních rovinách významu.

V první rovině napomáháme zdravě se rozvíjejícím lidem všech věků k ještě rozmanitějšímu a bohatšímu seberozvoji.

V druhé rovině pomáháme klientům v obtížných životních obdobích, v situacích kdy chtějí něco změnit, hledají smysl života nebo potřebují podporu a vedení při hledání cesty k určitému cíli. 

 

Naše moto zní:

„Duším majícím se k světu napomáháme v prohloubení jejich seberozvoje a těm, jenž jsou sevřeny trampotami, problémy a svízelemi k dosažení psychické pohody."

 

Kdy se na nás obrátit?

Přejete si posilnit a podpořit zdravý psychický i fyzický vývoj a rozvoj vašich dětí?   

Vnímáte svoji situaci jako životní krizi?

Cítíte se bezdůvodně v nepohodě, ve špatné náladě?

Vnímáte problémy v partnerském vztahu, nebo ve vaší rodině?

Rádi byste se poradili ohledně výchovy svých dětí?

Chcete udělat ve svém životě změnu nebo dosáhnout něčeho nového?

 

Co naše "Epimeleia" nabízí za hlavní služby?

Sportovně-seberozvojové kurzy a kroužky pro děti i dospělé.

Skupinové aktivity pro děti a dospělé

Psychoterapeutické poradenství

Koučink

Sport-terapii

Skupiny – sebezážitkové, rozvojové, terapeutické

Organizaci a vedení odborných seminářů a vzdělávacích programů

Volnočasové aktivity

Sportovně relaxační pobyty pro adaptaci, rehabilitaci a resocializaci ohrožených nemocných a postižených dětí, mládeže, dospělých a seniorů.

Vzdělávací a poradenskou činnost

 

"Cílem je pomoci Vám aktivizovat vnitřní zdroje a rezervy tím způsobem, že naše služby nebudete od určitého okamžiku potřebovat a budete si umět pomoci sami." 

 

 

Obecně o sportovních družinách pro zdravý osobnostní rozvoj (klik na konkrétnější informace)

Jak již sám název tohoto kurzu napovídá, připravujeme děti na zvládání radostných, ale i náročných životních situací.  

Prostřednictvím tématických diskusí, skupinových her, sportovních aktivit a uměleckého vyjádření se děti učí pracovat s emocemi, motivací, vůlí a komunikací. Do kurzu postupně zapojujeme rodiče, informujeme je o našich postřezích z dění v kurzu a napomáháme v lepší vzájemné komunikaci mezi dětmi a rodiči.

Ukázkové video ze sportovní družiny

 

Psychologická příprava pro sportovce

Příprava sportovců na náročné soutěžní situace, práce s emocemi a s uměním vítězit i prohrávat. Rodiče podporujeme ve správné komunikaci s jejich sportujícími dětmi a pomáháme jim zvládat stres, jenž obvykle přináší organizace a zabezpečování sportujícího dítěte. S trenéry řešíme starosti ohledně vedení tréninků a zádrhely v komunikaci se svěřeci a rodiči

Ukázkové video z psychologické přípravy tenistů 

Ukázkové video z psychologické přípravy tenistů(bosáči)

 

Sportovní družiny pro zdravý  osobnostní rozvoj

 

Termíny Dnů otevřených dveří

Přijít můžete na jakékoliv místo, nehledě na to kam budete chtít ve výsledku na družiny docházet

 

8.9. v 17:00 v H. Počernicích (areál tenisu- Otovická 2865/109)- za špatného počasí proběhne den v klubovně

12.9. v 17:00 v H. Počernicích (areál tenisu- Otovická 2865/109) )- za špatného počasí proběhne den v klubovně

14.9. v 17:00 v Zelenči (sportovní hřiště u fotbalu- Bezručova 515)- za špatného počasí proběhne den v hale

 

Obecné informace:

 • Kdy družiny začínají: týdnem od 19.9. ale přihlásit se je možné i později, v průběhu, pokud bude kapacita. Ukončení družin je plánováno na konec školního roku 30.6.
 • Družiny probíhají ve skupinách 4-12 dětí. Družiny vede lektorský tým složený ze sportovních trenérů a terapeutů s dlouholetými zkušenostmi s prací s dětmi (dle počtu dětí na skupině 1-2 trenéři, 1-2 kvalifikovaní trenéři, 1-2 asistenti)
 • Je pro Vás komplikované Vaše dítě na družinu dopravit? Máte obavu, že si zapomene pití nebo svačinu? Nabízíme pro kurz mladších dětí zajištění dopravy na družinu, pitný režim a  svačinky, vše v uvedené ceně. O Vaše děti je postaráno za každého počasí (zajištěna sportovní hala).

Čas a místo:

 • Děti do 12 let: pondělí 13-16, středa 13-16, čtvrtek 13-16 (možné docházet na jednu družinu nebo také všechny, případně jen na omezený počet hodin- např. stř 15-16)
 • Děti 13 let a starší: středa 16-18, čtvrtek 16-18
 • Kde družiny probíhají: H. Počernice (Otovická 2865/109), Zeleneč (Bezručova 515)

Aktivity na družině

 • Začátek družiny menších dětí je ve 13h, v čase 12:15-13:30h je určen pro příchod dětí (jejich dovezení), připraveny jsou společenské hry nebo je možné tento čas využít pro domácí úkoly
 • Hlavní program probíhá 13:30-16 nebo u starších 16-18. Družina je zaměřena na:
 • sporty- míčové hry (florbal, fotbal, tenis, vybíjená, přehazovaná, volejbal, atd.), atletika, cyklistika (učení se základům bezpečné jízdy ale také výlety po okolí), in-line brusle, ale také specifická koordinační cvičení zlepšující reakční schopnosti, rovnováhu, rychlost, obratnost a jemnou motoriku- dle počasí se budeme pohybovat venku na čerstvém vzduchu nebo ve sportovní hale
 • cvičení na rozvoj osobnosti: práce s emocemi, vůlí a rozumovými schopnostmi, tematické skupiny, vyjádření a sebepoznání prostřednictvím tvořivých aktivit, nácvik komunikačních dovedností, skupinové hry na sebepoznání, relaxační techniky. V rámci aktivit se věnujeme např. tématům: já a škola, kamarádi, jak se soustředit, prevence šikany atd.

 

Náhradní hodiny:

 • Jestli-že se dítě nebude moci z jakýchkoliv důvodů účastnit družiny je potřeba, aby se omluvil (den předem do 19h). Platí dvojnásob u dětí, které se budou vyzvedávat. Omlouvání funguje přes online systém- potřeba založit dítěti uživatelský účet (kolonka na webu přihlášení/registrace). Náhradu je možné zajistit návštěvou družiny, která bude probíhat v jiný den (pouze v případě včasné omluvy).
 • Při dlouhodobé nemoci/zranění: Jestli-že se dítě nebude moci ze zdravotních důvodů účastnit družiny v období delším než 2 týdny a doloží-li to lékařským potvrzením nejpozději v průběhu prvního týdne nepřítomnosti, lze vrátit poměrnou část financí, avšak pouze jeho část za výkon trenérů a terapeutů od 3. týdne nepřítomnosti.

 

Pro elektronickou přihlášku na sportovní družiny klikněte zde

 

 • Zaregistrujte se jako uživatel na našem webu: www.epimeleia.cz. Potom se dostanete do online systému, kde můžete vyplnit formulář přihlášky. Dále se přes toto rozhraní dozvíte informace k platbě, omlouvání, další akce,...
 • Na přihlášku se hradí nevratná záloha 1500Kč (záloha se poté odečte z platby za poslední čtvrtletí)- Na účet : 2700920149/2010 (do Avíza uveďte jméno dítěte z přihlášky abychom si platbu spojili)
 • V případě, že se družina neotevře, zavazujeme se vám zálohu odeslat zpět na Váš účet

 

Ceník

1x týdně

Bez dopravy

S dopravou

 

3 hodiny 13-16

(vč. svačiny a pitného režimu)

2450,-/1 měsíc

 

22.050,-

celé období

(od poloviny září-konec června)

2950/ měsíc

 

26.550,-

celé období

(od poloviny září-konec června)

 

1x týdně

Bez dopravy

S dopravou

 

2 hodiny 16-18

 

2400,-/1 měsíc

 

21.600,-

celé období (od poloviny září-konec června)

 

                               X

 

 

* POZOR- platba družin probíhá vždy na čtvrtletí dopředu (např. 2450*3 pro období září-prosinec) . V případě nutnosti možné domluvit jiný splátkový kalendář

* při účasti na družině dvakrát týdně - sleva 20% (např. po+st)

* při platbě celého období (září-červen) sleva 5%

* Družinu je možné navštěvovat také ve zkrácené podobě a nárazově. Cena 1h= 280 Kč

 S sebou na tréninky:

 • sportovní oblečení (na ven i do haly)
 • obuv- tenisky- v Zelenči do haly potřeba čistá obuv !
 • sešit, psací potřeby
 • pro specifické akce upozorníme rodiče dopředu (např. chrániče na inline)

Další info:

 • možnost pravidelné konzultace s lektorským týmem
 • návaznost kurzů v létě a zimě
 • víkendové pobyty a akce, soustředění- nejbližší akce Sportovní víkend s psychologickou přípravou v Rakovníku (4-6.11.)
 • prázdninové kurzy, příměstské tábory
 • možnost navštěvovat ostatní akce za zvýhodněnou cenu/zdarma

 

Kontakt:

Tel: 702 019 393 (náhradní tel. 733 174 924) (po-pá 9-18h)

Email: epimeleia.info@gmail.com

 

 

Terapeuti

Služby

 

Životní management a osobnostní rozvoj 

Cílem je, aby se klient naučil být efektivním managerem svého života. Za tímto účelem se terapeut snaží odkrýt příčiny klientových nesnází, ale i prostředky vedoucí k jeho spokojenosti. Hledají se zdroje a možnosti řešení konkrétních životních událostí.  

(Konzultace je možné uskutečnit klasickou formou, tedy sezení v místnosti, ale také při procházce, nebo při sportu)  

 

Individuální psychoterapeutické poradenství 

Zaměřeno k rozvoji osobnosti, na pomoc s psychickými obtížemi a k řešení problematických životních situací. Uskutečňuje se prostřednictvím rozhovoru mezi poradcem a klientem

 

Skupinové psychoterapeutické poradenství

Směřuje k rozvoji osobnosti, pomáhá se zvládnutím psychických obtíží a s řešením problematických životních situací. Za tímto účelem poradce aktivizuje skupinovou moudrost a interakci.

 

Partnerské psychoterapeutické poradenství

Poradce hledá s partnery cestu k tomu, aby jejich "my" lépe prospívalo a fungovalo. V případě, že to není možné, aby rozchod byl kultivovaný a co nejméně bolestný.

 

Psychologická příprava pro děti i jejich rodiče.

Jak již sám název tohoto kurzu napovídá, připravujeme děti na zvládání radostných, ale i náročných životních situací.  

Prostřednictvím tématických diskusí, skupinových her, sportovních aktivit a uměleckého vyjádření se děti učí pracovat s emocemi, motivací, vůlí a komunikací. Do kurzu postupně zapojujeme rodiče, informujeme je o našich postřezích z dění v kurzu a napomáháme v lepší vzájemné komunikaci mezi dětmi a rodiči.

Ukázkové video ze Sportovní družiny pro zdravý osobnostní rozvoj

 

Sportovní kurzy a kroužky s prvky sebepoznávacích technik a psychologické přípravy.

Jedná se o sportovní aktivity s následnou reflexí nad prožíváním těchto her. Děti prostřednictvím sportu a diskuse prohlubují poznásí sebe sama. 

Ukázkové video ze sportovního kroužku s prvky sebepoznávacích technik

 

Psychoterapeutické poradenství pro děti a dospívající

Poradce pomáhá dětem a dospívajícím zvládat obtíže, s nimiž se potkávají a které je trápí. Podporuje rovněž zdravý vývoj jejich osobnosti. Tato služba je poskytována individuální nebo skupinovou formou.

 

Psychoterapeutické poradenství pro rodiny

Cílem je zdravé fungování rodiny v důsledku nastolení otevřenějšího a empatičtějšího způsobu komunikace mezi jednotlivými členy. V některých případech nezvratitelného rozpadu rodiny se snažíme o ustavení podmínek vedoucích k minimalizaci psychických zranění, nebo dokonce k úlevě až psychickému zisku.

 

Krizová intervence

Krátkodobá pomoc při psychické krizi, např. ze ztráty blízké osoby, rozpadu partnerství atd. k dosažení psychické stabilizace.

 

Psychosociální poradenství

Poradce poskytuje klientovi pomoc při hledání řešení z nepříznivé sociální situace. 

 

Sport-terapie

Unikátní přístup, který kombinuje sportovní aktivitu a psychoterapeutické poradenství. Zaměřeno k rozvoji osobnosti, na pomoc s psychickými obtížemi a k řešení problematických životních situací. Uskutečňuje se prostřednictvím rozhovoru mezi poradcem a klientem při sportovní aktivitě. (např. tenis, cyklistika, inline brusle, turistika, apod.) 

 

Psychologická příprava pro sportovce

Příprava sportovců na náročné soutěžní situace, práce s emocemi a s uměním vítězit i prohrávat. Rodiče podporujeme ve správné komunikaci s jejich sportujícími dětmi a pomáháme jim zvládat stres, jenž obvykle přináší organizace a zabezpečování sportujícího dítěte. S trenéry řešíme starosti ohledně vedení tréninků a zádrhely v komunikaci se svěřenci a rodiči. 

 

Koučink

Kouč pomáhá klientům, aby si dokázali ujasnit, formulovat, stanovit, utříbit, rozplánovat a dosáhnout svých cílů v osobním i pracovním životě.

 

Hagioterapie

Psychoterapeuticky-poradenská práce s biblickými texty. Osudy hrdinů biblických příběhů klientovi nastavují zrcadlo jeho vlastního života. Tato metoda napomáhá především k tříbení hodnotového systému, k projasňování smyslu života a k zvládání psychických obtíží.

 

Psychoterapeutické arte-poradenství

Prostřednictvím uměleckého vyjádření může klient pod vedením terapeuta nahlédnout do svého vnitřního světa a vztahových konstelací. Umělecká činnost odkrývá dosud netušené stránky osobnosti.

 

Psychoterapeutické poradenství přes skype

Je službou především pro klienty pro než je osobní setkání nemožné nebo obtížné z důvodů časových, vzdálenostních, dopravních a jiných.

 

Psychoterapeutické poradenství pro trenéry, pedagogy, pomáhající pracovníky

Poradce vede trenéry, pedagogy a pracovníky v pomáhajících profesích, aby v bezpečném prostoru poradenství otevřeně vyjádřili a zpracovali emoce, myšlenky a postoje, které mají ke svým klientům, nebo kolegům. Skupinová forma umožňuje objevovat nové metody a způsoby jejich profese.

 

Sportovně-relaxační aktivity

Jedná se o sportovně – relaxační aktivity, např. tenis, cyklistika, turistika, relaxace atd. při nichž vás poradce vede k odpočinku od nahromaděného stresu, k psychohygieně a relaxaci. Společně se učíte jak zacházet s psychickou zátěží ohrožující vaše zdraví.

 

Sebezkušenostní sportovní a terapeutické pobyty

Víkendové nebo týdenní pobyty se zaměřením na sebepoznání, rozvoj osobnosti nebo na zvládání obtížných životních situací. Využíváme celou škálu výše uvedených služeb nebo technik. Organizujeme pro děti, rodiny i seniory.

 

 

Recenze klientky na službu "Životní management a osobnostní rozvoj":

Tento rok jsem měla možnost absolvovat “Životní management a osobnostní rozvoj” pod vedením Arnošta Krtka. Hlavním cílem bylo úspěšné složení přijímacích zkoušek na výběrovou vysokou školu DAMU.

Příprava začala dva měsíce před první částí přijímacího řízení. I za tak krátký čas jsem si pod vedení Arnošta dokázala uvědomit, kolik reálného času mi na učení zbývá. Společně jsme vytvořili rozvrh, který znázorňoval v jaké hodiny během týdne se chci věnovat učení, což mi napomohlo k tomu, abych se začala dříve a lépe soustředit. Čas strávený učením jsem tak využila mnohem efektivněji. Detailně jsme prošli na jaká témata a odvětví bych se měla zaměřit, abych neopomenula nic důležitého a zároveň jsme se snažili každé téma rovnoměrně zařadit do rozvrhu.

Pravidelné sezení mě donutilo nenechávat věci na poslední chvíli, jelikož jsem chtěla za každý uplynulý týden udělat aspoň částečně viditelný pokrok. Velice jsem ocenila, že ačkoliv jsme si na konzultacích stanovili učební plan, abych se svému cíli co nejvíce přiblížila, Arnošt nikdy nešel striktně bod po bodu, ale nechával i mě určovat směr sezení podle toho, co jsem v daný moment považovala za důležité. I přesto že jsem na sezení někdy přišla se skeptickou náladou, odcházela jsem vždy optimisticky naladěna, namotivována na další týden a s pocitem, že to co dělám, má smysl.

Arnoštovu kvalitně odvedenou práci podtrhává fakt, že na vysněnou školu jsem byla úspěšně přijata. Ačkoliv mé přijímací řízení již skončilo, docházím na konzulta i nadále. Využívám v Epimeleia služby psychoterapeutického poradenství, s kterým jsem maximálně spokojená. 

 

 

Ceník Praha

 

Životní management a osobnostní rozvoj  550 Kč/1h

Individuální psychoterapeutické poradenství

550Kč/1h

Individuální psychoterapeutické poradenství (studenti) 450Kč/1h

Skupinové psychoterapeutické poradenství

2900Kč/10 skupin

Skupinové psychoterapeutické poradenství pro děti a dospívající 2000Kč/10 skupin

Partnerské psychoterapeutické poradenství

700Kč/1h 30m

Psychoterapeutické poradenství pro rodiny

700Kč/1h 30m

Psychoterapeutické poradenství přes skype, telefon

200Kč/30min, 400Kč/1h

Psychosociální poradenství 400Kč/1h

Sport-terapie

400Kč/1h + sportoviště

Coaching

700Kč/1h

Poradenství trenérům, pedagogům a pomáhajícím prac.

700Kč/1h

Sportovně relaxační aktivity

550Kč/1h

 

 

Ceník Liberec

 

Životní management a osobnostní rozvoj 450Kč/1h

Individuální psychoterapeutické poradenství

500Kč/1h

Individuální psychoterapeutické poradenství (studenti) 350Kč/1h

Skupinové psychoterapeutické poradenství

2900Kč/10 skupin

Skupinové psychoterapeutické poradenství pro děti a dospívající 2000Kč/10 skupin

Partnerské psychoterapeutické poradenství

700Kč/1h 30m

Psychoterapeutické poradenství pro rodiny

700Kč/1h 30m

Psychoterapeutické poradenství přes skype, telefon

200Kč/30min, 400Kč/1h

Psychosociální poradenství 400Kč/1h

Sport-terapie

400Kč/1h + sportoviště

Coaching

600Kč/1h

Poradenství trenérům, pedagogům a pomáhajícím prac.

600Kč/1h

Sportovně relaxační aktivity

550Kč/1h

 

 

Kontakt

telefon: 702 019 393 (pondělí-pátek od 9h-18h)

email: epimeleia.info@gmail.com

www.facebook.com/epimeleia.cz

 

 

Ordinace psychoterapeutického poradenství:

Praha: Klánovice Praha 9, Lochenická 228

Liberec: Husova, Liberec 1, 347/27

 

Psychologická příprava sportovců:

Praha: Otovická 2865/109, Praha 20, Horní Počernice